HePiLI

           Pengenalan HePiLI

Program Promosi Kesihatan di Institusi Pendidikan atau Health Promotion in Learning Institutions (HePiLI) telah diperkenalkan yang mana semua program yang melibatkan institusi pendidikan telah diletakkan di bawah sektor yang sama. Program-program HePiLI dilaksanakan seawal peringkat prasekolah/tabika hingga institusi pengajian tinggi bertujuan mendedahkan generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan, membentuk sikap serta amalan kesihatan yang baik. 

Berikut adalah program-program di bawah HePiLI:

 

Klik pada gambar di bawah untuk muat turun Borang Penyertaan Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan Program Ekspresi Anak Remaja (PEARL)

 

 Kemaskini pada 12 April 2021

Cetak