TIBI- Tanda Dan Gegala Penyakit Tibi Paru-paru (Roll Up TB 2 2018)

TIBI- Tanda Dan Gegala Penyakit Tibi Paru-paru (Roll Up TB 2 2018)

    Lain-lain Bahan Pameran

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss