Kempen Cara Hidup Sihat 1991

LOGO KCHS 1991 Tbnl

Kempen Cara Hidup Sihat telah dilancarakan oleh Y.B Menteri Kesihatan Y.B Dato' Lee Kim Sai pada 25 Mei 1991. Bermulalah satu era baru dalam pelaksanaan program pendidikan kesihatan di Malaysia. Tema Kempen Cara Hidup Sihat 1991 "Cintailah JANTUNG Anda". Fokus utama diberikan kepada aspek- aspek penggalakkan senaman, pengambilan makanan yang berkhasiat dan mengikut keperluan, memberhentikan tabiat seperti merokok serta aspek tekanan emosi. Penyakit kardiovaskular merupakan salah satu punca utama kematian yang dilaporkan di hospital-hospital kerajaan.

Pada dasarnya penyakit kardiovaskular berhubung kait dengan kerosakan yang terjadi pada sistem pembuluh darah, jantung ataupun kedua-duanya sekali. Kelainan pada pembuluh darah bermaksud penyempitan pada pembuluh darah nadi.

Di antara faktor risiko yang berkaitan dengan kejadian penyakit kardiovaskular adalah seperti: 

Berdasarkan kepada faktor-faktor risiko ini, adalah disarankan cara terbaik bagi mencegah penyakit ini ialah dengan mengamalkan cara hidup yang sihat seperti berikut;

 

 

Manual Mesej & Modul Latihan

Cardiovascular Disease General
Information For Paramedic (English)
Cardiovascular Disease General
InformationTraining Modul For
Paramedic (English)

Media Cetak

Cardiovascular Disease General
Information For Paramedic (English)

Risalah Merokok
(B.Malaysia)

Risalah Kencing Manis
(B.Malaysia)

Risalah Pemakanan
(B.Malaysia)

Risalah Senaman
(B.Malaysia)

Risalah Tekanan
(B.Malaysia)

   

Cetak