Kempen Cara Hidup Sihat 2001

Kempen Promosi Keluarga Sihat
Keluarga sebagai institusi asas perlu diperkasakan sebagai langkah pertama ke arah merealisasikan Wawasan 2020 untuk mewujudkan masyarakat yang sihat, penyayang dan berbudaya. Dalam menghadapi cabaran alaf baru, Malaysia mengorak langkah ke arah kemajuan dalam erti kata yang sebenar dan mengikut acuan tersendiri - kemajuan yang berdasarkan kepada industri dan teknologi moden, kemajuan yang tetap mengekal, menyanjung dan mengamalkan sistem nilai, moral, kebudayaan, kemasyarakatan dan kekeluargaan yang murni.

Objektif Kempen

Objektif umum adalah:

Objektif khusus adalah:

Sasaran
Sasaran bagi kempen ini adalah keluarga sebagai satu unit. Walau bagaimanapun, untuk pelaksanaan, kumpulan yang akan diberi tumpuan adalah kanak-kanak, remaja, ibu bapa dan datuk/nenek.

Definisi Keluarga Sihat
Keluarga sihat adalah keluarga yang memenuhi keperluan fizikal, psikologi, sosial dan kerohanian ahli-ahlinya. Definisi ini menjelaskan bahawa bagi membentuk keluarga sihat, aspek fizikal, mental, sosial dan kerohanian perlu diberi perhatian. Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat pada keluarga sihat :

Rasional kempen

Promosi Keluarga Sihat merupakan tema yang sesuai oleh kerana ia memberi tumpuan kepada keluarganav keluargasihat a1 sebagai `setting' untuk mengamalkan cara hidup yang sihat. Oleh kerana maklumat mengenai cara hidup sihat untuk individu telah banyak di perkatakan dalam kempen-kempen yang lalu, kempen ini akan memberi peluang kepada ahli keluarga untuk mengimbas kembali mesej-mesej yang pernah dikenali dan mengamalkannya melalui pendekatan berkeluarga.

Promosi Keluarga Sihat juga merupakan satu langkah yang tepat dan wajar bagi memantapkan lagi usaha kempen untuk mempromosi cara hidup sihat dari peringkat individu, keluarga dan masyarakat.

Manual Mesej


Manual Mesej Utama dan 
Sokongan Kempen Cara
Hidup Sihat 2001
 

Modul Latihan
Kempen Cara Hidup Sihat 2001

Media Cetak

Buku Kecil : 
Panduan Keluarga Sihat
(B.Malaysia)

Buku Kecil :
Panduan Keluarga Sihat
(English)

 Buku Kecil : Kesihatan
Reproduktif dan Anda
(B.Malaysia)

Buku Kecil : Kesihatan 
Reproduktif dan Anda
(English)

Buku Kecil : Kesihatan Reproduktif dan Anda
(B.Cina)

Risalah : Amalan Nilai 
Agama dan Moral untuk 
membina Keluarga Bahagia 
(B.Malaysia)

Risalah : Amalan Nilai Agamadan Moral untuk membina Keluarga Bahagia 
(English)

Risalah : Gigi Warisan Kita
(B.Malaysia)

Risalah : Keluarga Sihat Membina dan MemupukKesihatan 
Sepanjang Hayat
(B.Malaysia)

Risalah : Keluarga Sihat Membina dan Memupuk Kesihatan
Sepanjang Hayat
(English)

Risalah : Amalan Makan Secara Sihat Bermula di rumah
(B.Malaysia)

Risalah : Amalan Kesihatan Pergigianyang baik : Suatu Permulaan Keluarga Bahagia
(B.Malaysia)

Risalah : Amalan Kesihatan Pergigianyang baik : Suatu Permulaan Keluarga Bahagia
(English)

Risalah : Kesihatan Reproduktif 
dan Anda
(B.Malaysia)

Risalah : Exercise Regularly
for a healthy and happy family
(English)

Risalah : Pupuk Kestabilan
Emosi ke arah Kestabilan 
Keluarga
(B.Malaysia)

Risalah : Pupuk 
Kestabilan Emosi ke arah 
Kestabilan Keluarga
(English)
 

Pameran

Cetak