Kempen Cara Hidup Sihat 2003

sihat sepanjang hayatKempen Cara Hidup Sihat 1991 – 2002
Kempen Cara Hidup Sihat Kementerian Kesihatan Malaysia telah dimulakan pada tahun 1991 atas kesedaran bahawa cara hidup memainkan peranan penting dalam kesihatan dan penyakit. Kempen ini telah dilancarkan pada 25 Mei 1991 dengan tema pertamanya penyakit-penyakit kardiovaskular.

Objektif jangka pendek dan sederhana kempen ini adalah :-

Manakala objektif jangka panjang adalah hasil daripada perubahan-perubahan di atas dapat mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit yang berkaitan dengan cara hidup.

Kempen Cara Hidup Sihat telah dilaksanakan dalam 2 fasa yang mana setiap satunya berjalan dalam tempoh 6 tahun dengan satu tema setiap tahun. Fasa 1 (1991 – 1996) lebih fokus kepada tema-tema yang berasaskan penyakit seperti :-

Tema Tahunan

Bagi setiap tema, faktor-faktor risiko berkaitan cara hidup seperti pemakanan yang tidak sihat, kurang aktiviti fizikal, merokok dan stres menjadi mesej utama yang disampaikan kepada masyarakat umum.

Fasa kedua kempen ini pula lebih memberi penekanan terhadap tingkah laku tertentu yang mana dapat memberi kesan jangka panjang terhadap cara hidup. Pendekatan ini adalah untuk memberi pengetahuan dan untuk menambahkan kemahiran rakyat dalam mengamalkan tingkah laku-tingkah laku yang sihat. Tema-tema untuk fasa ini adalah :-

Tema Tahunan

Kempen Cara Hidup Sihat 2003
Kempen Cara Hidup Sihat yang berjalan sekarang akan berakhir pada penghujung tahun 2002 dengan tema “Promosi Persekitaran Sihat” akan diteruskan dengan tujuan mempromosi tingkah laku yang sihat agar rakyat Malaysia dapat mencapai tahap kesihatan yang lebih baik.

Di bawah tema umum “Sihat Sepanjang hayat”, fokus akan diberikan kepada 4 elemen asas yang berkaitan dan penting dengan konsep cara hidup sihat iaitu :-

Tema “Sihat Sepanjang Hayat” akan menjadi tema umum untuk kempen di tahun-tahun seterusnya. “Sihat Sepanjang Hayat” menggambarkan penekanan dan fokus kempen terhadap amalan-amalan yang boleh dipraktikkan oleh rakyat Malaysia untuk mempromosikan kesihatan mereka. Tema ini juga menegaskan konsep yang jelas dalam promosi kesihatan bahawa masyarakat boleh diperkasa untuk mengambil tindakan terhadap penentu-penentu kesihatan. Setiap tahun, kempen ini akan memfokus kepada satu `setting’ tertentu beserta warganya.

Manual Mesej, Sokongan, Modul Latihan

Manual Mesej Utama & Sokongan
(B.Malaysia)

Manual Mesej 
Utama & Sokongan
(English)

Modul Latihan
(B.Malaysia)

Modul Kemahiran
Cara Hidup Sihat
[MAKAN SECARA SIHAT]

Modul Kemahiran 
Cara Hidup Sihat
[AKTIVITI FIZIKAL]

Modul Kemahiran
Cara Hidup Sihat
[MENANGANI STRES]

Modul Kemahiran 
Cara Hidup Sihat
[TIDAK MEROKOK]
 

Media Cetak


Sihat Sepanjang Hayat 
(B.Malaysia)


Sihat Sepanjang Hayat (English)


Sihat Sepanjang Hayat
(B.Cina)


Sihat Sepanjang Hayat 
(B.Tamil)


Katakan Tak Nak 
kepada Rokok 
(B.Malaysia)
 


Ujian 5 minit 
(B.Malaysia)
 


Ujian 5 minit
(English)
 


Kalendar
Sihat Sepanjang Hayat
(B.Malaysia)


Poster 
Be healthy For Life
(English)


Katakan Tak Nak 
kepada Rokok
(English)


Buku Kecil
4 Cara mudah untuk Sihat Sepanjang Hayat 
(B.Malaysia)


Buku Kecil
4 Cara mudah untuk Sihat Sepanjang Hayat
(English)


Buku Kecil
4 Cara mudah untuk Sihat Sepanjang Hayat
(B.Cina)


Buku Kecil
4 Cara mudah untuk Sihat Sepanjang Hayat
(B.Tamil)


Poster
Rahsia untuk Sihat
Sepanjang Hayat
(B.Malaysia)


Risalah
Lakukan Aktiviti Fizikal
(B.Malaysia)


Risalah
Lakukan Aktiviti Fizikal
(English)


Risalah
Makan Mengikut Waktu... 
(B.Malaysia)


Risalah
Makan Mengikut
Waktu...
(English)


Poster
Rahsia untuk Sihat 
Sepanjang Hayat
(English)


Risalah 
Amalkan Cara Hidup Sihat Sepanjang Hayat
(B.Malaysia)


Risalah 
Amalkan Cara Hidup Sihat Sepanjang Hayat
(English)


Risalah 
Amalkan Cara Hidup Sihat Sepanjang Hayat
(B.Cina)


Risalah 
Amalkan Cara Hidup Sihat Sepanjang Hayat
(B.Tamil)


Risalah
Tangani Kemarahan... 
(B.Malaysia)


Risalah
Tangani Kemarahan...
(English)
 

Pameran

Makan Secara Sihat
(Poster 01 )

Makan Secara Sihat
(Poster 02)

Makan Secara Sihat
(Poster 03)

Makan Secara Sihat
(Poster 04)

Senaman
( Poster 01 )

Senaman
( Poster 02)

Senaman 
(Poster 03)

Senaman 
(Poster 04)

Senaman
( Poster 05)

Senaman 
( Poster 06)

Senaman
( Poster 07)

Stres Poster 01

Stres Poster 02

Stres Poster 03

Stres Poster 04

Stres Poster 05

Stres Poster 06

Stres Poster 07

Stres Poster 08

Stres Poster 09

Tidak Merokok
(Poster 01)

Tidak Merokok
(Poster 02)

Tidak Merokok
(Poster 03)

Tidak Merokok
(Poster 04)

Tidak Merokok
(Poster 05)
 

Cetak