kesilapan

Modules Anywhere cannot function. Regular Labs Library plugin is not installed.

Kempen Cara Hidup Sihat 2005

sihat hayat

Kempen Cara Hidup Sihat 1991 – 2002
Kempen Cara Hidup Sihat Kementerian Kesihatan Malaysia telah dimulakan pada tahun 1991 atas kesedaran bahawa cara hidup memainkan peranan penting dalam kesihatan dan penyakit. Kempen ini telah dilancarkan pada 25 Mei 1991 dengan tema pertamanya penyakit-penyakit kardiovaskular.
Objektif jangka pendek dan sederhana kempen ini adalah:-

Manakala objektif jangka panjang adalah hasil daripada perubahan-perubahan di atas dapat mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit yang berkaitan dengan cara hidup.

Kempen Cara Hidup Sihat telah dilaksanakan dalam 2 fasa yang mana setiap satunya berjalan dalam tempoh 6 tahun dengan satu tema setiap tahun. Fasa 1 (1991 – 1996) lebih fokus kepada tema-tema yang berasaskan penyakit seperti :-

Tema Tahunan

Bagi setiap tema, faktor-faktor risiko berkaitan cara hidup seperti pemakanan yang tidak sihat, kurang aktiviti fizikal, merokok dan stres menjadi mesej utama yang disampaikan kepada masyarakat umum.

Fasa ke 2 kempen ini pula lebih memberi penekanan terhadap tingkahlaku tertentu yang mana dapat memberi kesan jangka panjang terhadap cara hidup. Pendekatan ini adalah untuk memberi pengetahuan dan untuk menambahkan kemahiran rakyat dalam mengamalkan tingkahlaku-tingkahlaku yang sihat. Tema-tema untuk fasa ini adalah :-

Tema Tahunan

Di bawah tema umum “Sihat Sepanjang hayat”, fokus akan diberikan kepada 5 elemen asas yang berkaitan dan penting dengan konsep cara hidup sihat iaitu :-

Tema “Sihat Sepanjang Hayat” akan menjadi tema umum untuk kempen di tahun-tahun seterusnya. “Sihat Sepanjang Hayat” menggambarkan penekanan dan fokus kempen terhadap amalan-amalan yang boleh dipraktikkan oleh rakyat Malaysia untuk mempromosikan kesihatan mereka. Tema ini juga menegaskan konsep yang jelas dalam promosi kesihatan bahawa masyarakat boleh diperkasa untuk mengambil tindakan terhadap penentu-penentu kesihatan. Setiap tahun, kempen ini akan memfokus kepada satu 'setting' tertentu beserta warganya.

Manual Mesej & Sokongan

Bahan Bantuan Mengajar

Manual Mesej Utama dan
Sokongan

Modul Latihan

Media Cetak

BK Sihat 
Sepanjang Hayat 
(B.Malaysia)

BK Sihat 
Sepanjang Hayat 
(English)

BK Sihat 
Sepanjang Hayat 
(B.Cina)

BK KCHS 2005 BT Tbnl

BK Sihat 
Sepanjang Hayat 
(B. Tamil)

Risalah Bebaskan 
diri dari Cengkaman 
Rokok (B.Malaysia)

Risalah Bebaskan diri 
dari Cengkaman Rokok
(English)

Risalah Bebaskan diri 
dari Cengkaman Rokok
(B.Cina)

Risalah Bebaskan diri 
dari Cengkaman Rokok
(B.Tamil)

Risalah 30 minit sehari meningkatkan produktiviti 
(B.Malaysia)

Risalah 30 minit 
sehari meningkatkan produktiviti (English)

Risalah 30 minit sehari meningkatkan produktiviti 
(B.Cina)

Risalah 30 minit sehari meningkatkan produktiviti 
(B.Tamil)

Risalah Panduan Makan Secara Sihat Ditempat Kerja 
(B.Malaysia)

Risalah Panduan Makan Secara Sihat Ditempat Kerja 
(English)

Risalah Panduan 
Makan Secara Sihat 
Ditempat Kerja 
(B.Cina)

Risalah Panduan Makan Secara Sihat Ditempat Kerja 
(B.Tamil)

Risalah Sihat 
Sepanjang Hayat
(B.Malaysia)

Risalah Sihat 
Sepanjang Hayat
(English)

Risalah Sihat 
Sepanjang Hayat
(B.Cina)

Risalah Sihat 
Sepanjang Hayat
(B.Tamil)

Risalah Bijak 
Menangani Stres
(B.Malaysia)

Risalah Bijak 
Menangani Stres
(English)

Risalah Bijak 
Menangani Stres
(B.Cina)

Risalah Bijak 
Menangani Stres
(B. Tamil)

Carta Pekerja Sihat Produktiviti Meningkat
(B.Malaysia)

Carta Pekerja Sihat Produktiviti Meningkat
(English)

Carta Pekerja Sihat Produktiviti Meningkat
(B.Cina)

Carta Pekerja Sihat Produktiviti Meningkat
(B.Tamil)

Cetak