• Laman Utama
  • Multimedia
  • Infografik
  • Peranan Guru/Pentadbir Sekolah Sekiranya Murid Bergejala Atau Menjadi Kontak Kes COVID-19
Peranan Guru/Pentadbir Sekolah Sekiranya Murid Bergejala Atau Menjadi Kontak Kes COVID-19

Peranan Guru/Pentadbir Sekolah Sekiranya Murid Bergejala Atau Menjadi Kontak Kes COVID-19

    Lain-lain Infografik

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss