• Laman Utama
  • Multimedia
  • Infografik
  • Stigma Menghalang Niat Individu Yang Ingin Tampil Untuk Mendapatkan Rawatan
Stigma Menghalang Niat Individu Yang Ingin Tampil Untuk Mendapatkan Rawatan

Stigma Menghalang Niat Individu Yang Ingin Tampil Untuk Mendapatkan Rawatan

    Lain-lain Infografik

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss