Objektif myChampion

01

Mendaya upaya komuniti dalam mengamalkan budaya hidup sihat dan kelestarian persekitaran

02

Melahirkan komuniti yang peka terhadap isu-isu kesihatan semasa serta berupaya mengambil tindakan penyelesaian secara kolaboratif

03

Memupuk rasa kepunyaan (ownership) dan komuniti bertanggungjawab untuk mengambil keputusan serta bertindak menjaga kesihatan kendiri

04

Membentuk rangkaian individu/ kumpulan dalam komuniti yang bertindak sebagai ejen kesejahteraan kesihatan ANMS

05

Memupuk sikap kesukarelawan dan semangat kerjasama

Image