Justifikasi Khidmat Sukarelawan MyChampion

01

Menyepadukan pengoperasian aktiviti kesihatan yang dilaksanakan oleh semua sukarelawan

02

Menyelaras aktiviti pengehakupayaan (empowerment) dan promosi kesihatan

03

Memberikan nilai tambah kepada aktiviti sukarelawan sedia ada kekal aktif melaksanakan aktiviti kesihatan

04

Memperkukuhkan koordinasi, perancangan, pelaksanaan, pemantauan serta keberhasilan aktiviti.

05

Membangunkan platform pangkalan data pendaftaran

06

Mengadakan jaringan penyampaian maklumat kesihatan yang terancang, sahih, relevan, tepat pada masanya dan meluas

Image