Kategori Sukarelawan

 • 1. Menggerak dan memperkasa individu, keluarga dan komuniti dalam membudayakan hidup sihat dan amalan norma baharu bagi pencegahan dan kawalan penyakit.

 • 2. Mendidik dan melaksanakan aktiviti kesihatan di komuniti untuk kawalan kesihatan kendiri dan kelestarian persekitaran.

 • 3. Melaksanakan aktiviti pemantauan dan pematuhan SOP serta memberi nasihat, teguran dan panduan bagi memastikan komuniti terus patuh dan mengamalkan norma baharu.

 • 4. Mewujudkan jaringan dan perkongsian pintar dengan pelbagai agensi dari aspek bantuan sumber tenaga, peralatan dan kewangan serta menjana dana sendiri melalui keusahawanan sosial (social entrepreneurship).
Ejen Kesihatan Komuniti (EKK)
 • 1. Menggerak dan memperkasa individu, keluarga dan komuniti dalam membudayakan hidup sihat dan amalan norma baharu bagi pencegahan dan kawalan penyakit.

 • 2. Mendidik dan melaksanakan aktiviti kesihatan di komuniti untuk kawalan kesihatan kendiri dan kelestarian persekitaran.

 • 3. Melaksanakan aktiviti pemantauan dan pematuhan SOP serta memberi nasihat, teguran dan panduan bagi memastikan komuniti terus patuh dan mengamalkan norma baharu.

 • 4. Mewujudkan jaringan dan perkongsian pintar dengan pelbagai agensi dari aspek bantuan sumber tenaga, peralatan dan kewangan serta menjana dana sendiri melalui keusahawanan sosial (social entrepreneurship).
Sukarelawan
 • 1. Bertindak sebagai jurucakap mempengaruhi individu, keluarga dan komuniti melalui pendekatan komunikasi secara langsung dan saluran media konvensional.

 • 2. Menjelaskan ketidakpastian dan meningkatkan keyakinan komuniti dalam aspek kesihatan.

 • 3. Mencapai komuniti yang disasarkan terutamanya kumpulan rentan (vulnerable) seperti orang kurang upaya (OKU), Orang Asli (OA), pelarian, migran dan lain-lain.

 • 4. Menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi, mempromosi, menggalak dan mempengaruhi individu, keluarga dan komuniti dalam amalan tingkahlaku kesihatan yang positif.

 • 5. Mencipta kandungan kesihatan di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Tik Tok, LinkedIn, ataupun Podcast yang mampu mempengaruhi pengikut mereka untuk melakukan apa yang mereka sarankan.
Pempengaruh (Influencer)
Image