Objektif

Fungsi utama Bahagian Pendidikan Kesihatan adalah untuk merancang, mengurus pelaksanaan, menyelaras dan menilai program pendidikan dan promosi kesihatan di seluruh negara.

Perkhidmatan Yang Diberi

Cetak