Diabetes:Management of Type 2 Diabetes Mellitus (4th Edition) (CPG-May 2009)- English - Patient Information Leaflet

Diabetes:Management of Type 2 Diabetes Mellitus (4th Edition) (CPG-May 2009)- English - Patient Information Leaflet

    Lain-lain Garis Panduan

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss