Peratusan Obesiti Di Malaysia - Flipchart

Peratusan Obesiti Di Malaysia - Flipchart

  • Telah dilihat sebanyak: 5222
  • Kategori: Lain-lain
  • 0.0/5 (0 undian)
  • Bookmark and Share
  • Tag berkaitan: Obesiti
  • Muat turun .PDF (16.91MB)
  • Muat turun .INDD (56.14MB)
    Media berkaitan

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss