How to hand wash?

How to hand wash?

  • Telah dilihat sebanyak: 19487
  • Kategori: Poster
  • 4.4/5 (10 undian)
  • Bookmark and Share
  • Tahun terbitan: 2021
  • Tag berkaitan: Cuci Tangan
  • Muat turun .PDF (34.72MB)
    Lain-lain Poster

Bahagian Pendidikan Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia, Aras 1-3, Blok E10, Kompleks E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya, Malaysia.


Tel : +603 88834500 Faks : +603-88886262 Emel : infosihat@moh.gov.my

media facebook media instagram media twitter rss media youtube rss