Senarai Fasiliti Swasta Yang Boleh Menjalankan Saringan Covid-19

Saringan COVID-19 hanya boleh dijalankan di klinik perubatan, pusat jagaan ambulatori dan hospital tertentu sahaja.
[ Senarai Fasiliti Swasta Yang Boleh Menjalankan Saringan Covid-19 Dalam Kawasan Premis(Hospital , ACC , Klinik) ]

Bagi aktiviti pengambilan sampel di lapangan pula, hanya klinik perubatan swasta tertentu sahaja yang menawarkan perkhidmatan ini.
(Senarai Klinik Perubatan Swasta Berdaftar Yang Boleh Menjalankan Saringan Covid-19 On-Site/Outreach )

Dapatkan senarai fasiliti di laman sesawang Bahagian Amalan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia (http://medicalprac.moh.gov.my/)

Putuskan Rantaian COVID-19.

 

 

Tarikh Kemaskini : 03 Disember 2020

Cetak